การรับรองความปลอดภัยของเครื่องปั่นไฟที่ได้มาตรฐาน

 

บริษัทประกันภัยเครื่องปั่นไฟเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพื่อแลกกับสัญญาว่าจะจ่ายสำหรับความสูญเสียที่อยู่ภายใต้สัญญาประกันภัยการประกันภัยเป็นแนวคิดของการแบ่งปันความเสี่ยงระหว่างผู้คนหรือองค์กรจำนวนมากและอำนวยความสะดวกโดย บริษัทประกันภัยเพื่อแสวงหาผลกำไร เมื่อเกิดความสูญเสียผู้เอาประกันภัยยื่นคำร้องกับผู้ให้บริการประกันภัยและบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบข้อเรียกร้องเพื่อพิจารณาความเสียหาย

การเครื่องปั่นไฟเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะไม่ได้รับเงิน

ในวันเดียวกับที่มีการรายงานบริษัทประกันทรัพย์สินเครื่องปั่นไฟราคาถูกและวินาศภัยรับรู้ว่าความรับผิดมีอยู่จริงและบันทึกการเปิดเผยนี้โดยกระบวนการที่เรียกว่าการสำรองจะวัดปริมาณความรับผิดนี้โดยการกันเงินที่แสดงมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในอนาคตเงินเหล่านี้จะอยู่ในบัญชีสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการละลายของบริษัทการสำรองคือการจัดสรรทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างชำระพนักงานเคลมจะตั้งเงินสำรองตามข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบข้อเรียกร้องข้อมูลที่สร้างโดยการตั้งสำรองจะถูกกรองไปยังแผนกบัญชีการจัดจำหน่ายและการประกันภัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในด้าน

เครื่องปั่นไฟสถิติและการวิเคราะห์ความเสี่ยงพวกเขาอาศัยข้อมูลสำรองที่ถูกต้องในการกำหนดเบี้ยประกันและจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับแผนกบัญชีมีการควบคุมแนวทางปฏิบัติในการสำรองแต่บริษัทอาจแตกต่างกันไปในคุณภาพของการตรวจสอบและยอดคงเหลือการควบคุมภายในที่เข้มแข็งสามารถขจัดความไม่ถูกต้องที่ไม่จำเป็นของกระบวนการสำรองในการรักษาตัวทำละลายและผลกำไรบริษัทต่างๆต้องทบทวนกระบวนเครื่องปั่นไฟของตนเพื่อทำความเข้าใจว่าการควบคุมภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการจองของบริษัทประกันภัยควรระบุสาเหตุของการสงวนที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นด้านล่างนี้เป็นคำถามที่สามารถถามได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการสำรอง

ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ผู้ให้บริการเครื่องปั่นไฟที่มีขั้นตอน

การควบคุมภายในที่แข็งแกร่งเครื่องปั่นไฟจะมีความแม่นยำในการสำรองเพิ่มขึ้นทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเพิ่มผลกำไรแนวทางปฏิบัติในการสำรองที่ถูกต้องจะสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยสองวิธีที่สำคัญเงินสำรองที่ถูกต้องจะทำให้เงินสดว่างซึ่งโดยปกติจะถูกตั้งสำรองไว้ในบัญชีที่มีสภาพคล่องเพื่อแสดงถึงการสำรองการสูญเสียที่คงค้างบัญชีเหล่านี้มักให้ผลตอบแทนน้อยเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและระยะเวลาการลงทุนสั้นผู้บริหารสามารถลงทุนเงินสดเพิ่มเติมนี้ในหุ้นและพันธบัตรเพื่อเพิ่มรายได้จากการลงทุนหากบริษัทรายงานเงินสำรองต่ำกว่าหนี้สินคงค้างบริษัทอาจล้มละลายหรือต้องเผชิญกับค่าปรับและบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแลค่าปรับและบทลงโทษลดผลกำไร

อีกช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่ความสามารถในการทำกำไรจากการสำรองที่ถูกต้องคือความสามารถของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการกำหนดเบี้ยเครื่องปั่นไฟที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งส่งผลให้ยอดขายนโยบายเพิ่มขึ้นเมตริกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับการทบทวนโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับปีปัจจุบันคืออัตราส่วนการสูญเสียอัตราส่วนการสูญเสียการสูญเสียที่เกิดขึ้นเบี้ยเครื่องปั่นไฟที่ได้รับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการเรียกร้องเงินสำรองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยปรับเบี้ยอัตราอย่างต่อเนื่องตามทุนสำรองหากเงินสำรองสูงนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเพิ่มเบี้ยเครื่องปั่นไฟเพื่อชดเชยความไม่ถูกต้องนี้และพยายามที่จะยังคงทำกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง สอบถามที่ https://www.geny.in.th/


Comments are closed.