ข้อดีของ spring balancer

spring balancer   ถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้  สปริงบาลานเซอร์ (รอกแขวนแบบสปริง)  ยังช่วยให้ทำงานเป็นระบบและป้องกันการพันกันของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์หล่นเสียหาย

1.ลดคาใช้จ่ายด้านคนงาน

-สปริงบาลานเซอร์ (รอกแขวนแบบสปริง)  ถูกออกแบบให้สายสปริงม้วนเก็บเป็นทรงหอยวงกลมโดยสามารถปรับระดับความสั้นยาวและน้ำหนักที่ต้องการเพื่อถ่วงน้ำหนักอุปกรณ์ได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย  ดังนั้น  spring balancer  จึงช่วยทุนแรงบนสายการผลิตที่จะต้องถือเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากและยังช่วยพยุงเครื่องมือให้อยู่ในแนวที่จะใช้งานได้เลยไม่ต้องหยิบวางเครื่องมือเบาๆทำให้ลดการอ่อนหล้าของกล้ามเนื้อของคนงานได้มาก

– สนับสนุนสายการผลิต  ผู้ใช้งานสามารถดึงสาย spring balancer (รอกแขวนแบบสปริง)   ลากยาวไปยังจุดที่ต้องการที่จะใช้งานและขณะใช้งานยังสามารถตั้ง spring balancer (รอกแขวนแบบสปริง)  ให้ล็อกความยาวนั้นๆ และพยุงเครื่องมือให้ใช้งานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในสายงานการผลิต

-มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้สามารถหยิบจับเครื่องมือได้ง่าย  ประหยัดเวลาและแรงงาน  ลดการหยิบจับเครื่องมือซ้ำซ้อน  ในกระบวนการทำงานในพื้นที่เดิม

-ลดต้นทุน  spring balancer (รอกแขวนแบบสปริง)   ถูกออกแบบให้ทนทานจึงช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง  นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องมืออีกด้วย เพราะลดความเสี่ยงจากการหล่นกระแทกพื้น


Comments are closed.